Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

Transport towarów niebezpiecznych związany jest z przewozem materiałów uznanych za niebezpieczne przez ministerstwo. I chociaż ładunek taki przewozić można różnymi rodzajami transportu, niezwykle popularnym, a wręcz powszechnym jest transport drogowy.

Transport materiałów niebezpiecznych – podstawowe zasady

Przewóz materiałów uznawanych za niebezpieczne posiada odpowiednie oznaczenia w zależności od rodzaju środka transportu. Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym oznaczony jest symbolem międzynarodowym ADR, który nie różni się niczym bez względu na zakątek świata. Jest to niezwykle istotna informacja, ponieważ transport niebezpiecznych towarów ma miejsce na terenie całego globu, z niektórymi jedynie wyjątkami, kiedy w danym państwie obowiązuje odgórnie narzucony zakaz przewożenia ściśle określonych materiałów niebezpiecznych np. promieniotwórczych.

Nie każdy ma prawo do przewożenia materiałów uznawanych powszechnie za niebezpieczne. Zdaje się to dosyć logicznym rozwiązaniem, ponieważ przewóz materiałów wymaga specjalnych koncesji, ale również serii rozmaitych dokumentów. Jednakże to nie wszystko. Aby móc transportować towary niebezpieczne, należy posiadać odpowiednie wyposażenie, a także przeszkolenie w tym zakresie. Co więcej, nie każda osoba zostanie przyjęta przez firmę specjalizującą się w przewozie niebezpiecznych materiałów w roli kierowcy, gdyż jest to zadanie wysoce odpowiedzialne.

Materiały niebezpieczne – co to jest?

Jakie materiały należy rozumieć pod określeniem niebezpiecznych towarów? Gama towarów niebezpiecznych możliwych do transportu drogowego jest niezwykle szeroka, na co wskazywać mogą statystyki dotyczące transportu takich towarów na terenie Polski. Szacuje się, że transport towarów niebezpiecznych wynosi aż 15% całego transportu drogowego. I chociaż ktoś mógłby stwierdzić, iż wcale nie jest to duży odsetek, należy pamiętać, że niewłaściwe przetransportowanie niebezpiecznych materiałów może nieść ze sobą opłakane skutki dla całego środowiska, łącznie z ludnością.

Zobacz również  Pożyczka na wykończenie mieszkania. Czy można spłacać ją w ratach?

Materiały niebezpiecznie zostały starannie sklasyfikowane i podzielone na 9 kategorii:

  • materiały wybuchowe,
  • gazy,
  • materiały ciekłe zapalne,
  • materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone, materiały samozapalne oraz wytwarzające gazy zapalne w wyniku zetknięcia z wodą,
  • materiały utleniające i organiczne,
  • materiały trujące i zakaźne,
  • materiały promieniotwórcze,
  • materiały żrące,
  • różne materiały niebezpieczne.

Sposób przewożenia ADR

Jak zostało nieco wcześniej wspomniane, transportu towarów niebezpiecznych nie można dokonywać bez posiadania odpowiedniego sprzętu. Znaczy to, że materiały uznawane za groźne nie mogą być przewożone w bagażniku samochodu osobowego. Do takiego transportu potrzebne jest posiadanie odpowiedniego samochodu, jak również wyposażenia.

Transport materiałów niebezpiecznych oznakowany jako ADR należy przewozić we właściwy sposób. Jako odpowiednie metody transportu ADR wymienia się transport w sztukach przesyłki (kontenery zamknięte, kryte opończą, odkryte), luzem oraz w cysternach. Sposób transportu zależy jednak od rodzaju przewożonego materiału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *